Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Kiểm soát thuế DPH và lãi hàng ngày thời EET

Đây là thống kê hàng nhập vào của 1 bạn có doanh số bán cỡ 300000 curon/tháng-cỡ rất vừa vừa

Đây là thống kê tiền bán ra cho đến hết ngày 14.11.2017

Và đây là kết quả chương trình đơn giản tính ra cho đến hết ngày 14.11.2017 Kết quả lấy từ máy in EET cho biêt doanh số qua 1 ngày hoặc nhiều ngày. Thuế DPH phải trả là   6605   curon. 

Kết quả này đảo lộn qua 1 ngày sau với 1 hóa đơn nhập bình thường và 1 ngày bán nhỉnh hơn  1 chút:
Nhập hàng ngày hôm sau:
 Bán hàng ngày hôm sau:


Đây là kết quả  DPH và lãi tháng - "lãi thời kỳ" (từ 1.11.2017 đến hết ngày 15.11.2017)

Như vậy ta thấy chỉ 1 biến động nhỏ từ hàng nhập vào là đồ ăn uống hay đồ hít, hàng bán ra loại 21%  hay loại 15 % nhiều hơn thì thuế DPH phải nộp sẽ quay chóng mặt và khó lường: từ 6606 curon nhảy lên 8179 curon. Bạn nào chỉ mong đóng 2K đến 3k /1 tháng  thì mong ước này rất mong manh. Kết quả sẽ sấp ngửa liên tục . Qua chương trình bé tí xíu này ( có thể cũng có trên điện thoại thông minh của  bạn ), bạn có thể theo dõi thuế DPH và lãi tháng của mình đã sắp đạt chỉ tiêu chưa. Việc theo dõi này là vô cùng cần thiết. Chúng ta không thể cứ phó mặc với thời gian rồi thốt lên " Ôi sao nhiều thế" hay để cảnh triền miên lấy lại tiền của phòng thuế. Chúc các bạn linh hoạt và tự định đoạt tốt cho mình !

Không có nhận xét nào: