Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

CHỌN NGÀY GIỜ KHAI TRƯƠNG, XUẤT HÀNH

Xem ngày giờ tốt theo Chu dịch, bát quái và ngũ hành tương sinh tương khắc.
Xem:http://www.hang.wz.cz/MudoloABC.htm
Phương pháp xem (tạm thời) là tra bảng. Từ các dữ liệu năm, tháng, ngày giờ (theo âm lịch) bạn có các giá trị A, B, C. Các giá trị này cho các quẻ tương ứng. Quẻ Chủ là thông tin chủ đạo, quẻ Biến là thông tin tham khảo của diễn biến tiếp theo.

Ngày giờ tốt nên là quẻ có ghi Thể khắc Dụng, Thể bằng Dụng hoặc Dụng sinh Thể. Nếu Thể sinh Dụng hoặc Dụng khắc Thể thì nên chọn ngày giờ khác. Nếu bạn coi đây là trò giải trí cũng thì cũng không sao cả.
Muốn xem âm lịch, bạn hãy bấm vào đây

6/2011
CN T2 T3 T4 T5 T6 T71
30/4
2
1/5
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29Chúc các bạn thành công

Không có nhận xét nào: