Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

BẠN CÓ BIẾT:CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI SÉC ?

* Bảo hiểm xã hội là một trong các cơ quan quản lý tài chính lớn nhất của Cộng hoà Séc. Nó đóng góp vào 1/3 cho ngân sách nhà nước Séc.
* Cơ quan bảo hiểm xã hội của Séc trả 3 loại lương hưu: hưu tuổi già, hưu thương tật và hưu thừa kế.
* trợ cấp cho bảo hiểm ốm đau của Séc có 4 loại: trợ cấp đau ốm, giúp đỡ về tiền trong lúc nuôi con, trợ cấp điều dưỡng và bồi thường trong lúc mang thai và nuôi con.
* Bảo hiểm xã hội Séc có 8 triệu khách hàng. Cơ quan này trả lương hưu cho 2,1 triệu người già, bảo hiểm cho hơn 4 triệu người làm công ăn lương và xấp xỉ 1 triệu người kinh doanh cá thể.
* Cơ quan bảo hiểm trả lương hưu cho khách hàng qua bưu điện và chuyển khoản vào tài khoản. Lương hưu trung bình tại Séc là hơn 10 ngàn curon 1 tháng.
* Cơ qua bảo hiểm xã hội kiểm tra quanh năm sự tôn trọng trạng thái không có khả năng làm việc của khách hàng để tránh lạm dụng trợ cấp đau ốm. Thí dụ là riêng ở tỉnh Plzeň có tới 11 ngàn cuộc kiểm tra và trên toàn bộ Séc đã có tới 143 ngàn cuộc kiểm tra trong 1 năm.
* Thông tin và tư vấn về hưu trí, bảo hiểm ốm đau cũng như về giám định y khoa khách hàng có thể được cung cấp bởi 87 cơ sở trên toàn bộ cộng hoà séc.
* Chủ doanh nghiệp hoặc người kinh doanh cá thể có thể gửi văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội bằng phương tiện điện tử. Qua 6 năm kể từ ngày có dịch vụ nộp đơn qua cổng điện tử đã có tới 40 triệu văn bản được nộp qua dạng này.Trên trang Web www.cssz.cz khách hàng có mọi thông tin mới về bảo hiểm xã hội.
* Khách hàng có thể thường xuyên theo dõi thời gian đóng bảo hiểm của mình, cũng như những sai sót ảnh hưởng tới mức lương hưu. Khách hàng có thể yêu cầu mỗi năm một lần gửi bảng theo dõi thống kê về thời gian đóng bảo hiểm hưu trí của mình cho trung tâm cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội Séc hàng tháng gửi cho khách hàng trung bình 13 ngàn văn bản đó.
* Nếu bạn là người kinh doanh cá thể, bạn phải thông báo hoạt động kinh doanh của mình cho phòng bảo hiểm xã hội của quận, nơi bạn có cư trú vĩnh viễn hoặc có địa chỉ kinh doanh. Tham gia bảo hiểm xã hội xuất hiện khi bạn có hoạt động kinh doanh chính. Người kinh doanh cá thể tham gia bảo hiểm ốm đau là tình nguyện. Trên toàn Séc có 141 ngàn người tham gia bảo hiểm ốm đau.
* Đối với khách hàng ở ngoài cộng hoà Séc, cơ quan bảo hiểm xã hội Séc trả lương hưu trên cơ sở nhận được bản chứng nhận còn sống gửi hàng năm từ khách hàng. Tại Slovakia bảo hiểm xã hội Séc đã trả cho trên 15 ngàn người về hưu, và tại 84 nước trên toàn thế giới đã trả cho 57 ngàn người về hưu.
* Bộ phận giám định y khoa ấn định mức thương tật và đánh giá mức thay đổi thương tật. Bộ phận này hàng tháng làm việc tới 16 ngàn bản giám định.

Không có nhận xét nào: