Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

ĐÓN GIAO THỪA 2012 TẠI DOMAŽLICE

Đây là pháo và pháo hoa, do dân Séc và người Việt Nam đốt mừng giao thừa 2012. Địa điểm ghi hình là gần quán trò chơi Automat của người Việt Nam. Những người đốt là những người trông quán và công nhân thợ hàn tại Domažlice.Và đây là pháo hoa chuyên nghiệp hơn do uỷ ban thành phố Domažlice đốt vào lúc 18 giờ ngày 01.01.2012 tại tháp nhà thờ giữa trung tâm thành phố


Không có nhận xét nào: