Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

GIA HẠN CƯ TRÚ TẠI SÉC TỪ 01.01.2012

Thu nhập bao nhiêu để có thể gia hạn cư trú tại thời điểm 2012? 150 ngàn curon, đủ chưa? Chưa đủ, hay 155? Cũng chưa đủ cho 1 mạng độc thân.
Năm nay định mức chi phí cho nhà ở cho 1 người là
7068 Kc, hai người là 10144 Kc, gia đình 3 người là 13813 Kc và gia đình có 4 người trở lên là 17269 Kc.
Mức sống tối thiểu cũng tăng như sau:
  • Một người độc thân : 3410 Kc
  • Người chủ trong gia đình : 3140 Kc
  • Người ăn theo thứ nhất, thứ hai là : 2830 Kc từ 15 tuổi trở lên mà không đi học
  • Trẻ con ăn theo còn đi học từ 15 đến 26 tuổi: 2450 Kc
  • Trẻ con ăn theo từ 6 đến 15 tuổi: 2140 Kc
  • Trẻ con ăn theo dưới 6 tuổi: 1740 Kc

Tóm lại, cho chắc ăn, người độc thân khi lao đơn, tốt nhất nên có 11000 Kc x12 tháng +25000 hiểm xã hội + 13 000 bảo hiểm y tế = 175000 Kc đến 180000 Kc. Thế thì tạm ứng bảo hiêm xã hội phải cỡ gần 3000 /1 tháng. Thật là chát. Nhưng có 1 võ khác là bạn nên xin với chủ nhà hợp đồng nhà ở với giá thật, trong đó nên ghi tiền nhà là ngần này, tiền điện, tiền gas, tiền rác là ngần kia, tổng cộng là 3 hay 4 ngàn. Kẻo không họ mặc định cho bạn sống xa hoa với giá nhà 1 gường là 7068 curon/1 tháng.

Chúc cho mọi sự tai qua nạn khỏi.


Không có nhận xét nào: