Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

THUỐC LÁ TIÊU CHUẨN LIP-Tin mới cho các nhà đầu cơ

Các nhà đầu cơ thuốc lá chú ý cho là đến ngày 17.11.2011 là hạn chót bán các loại thuốc lá cũ đang lưu hành. Kể từ ngày này chỉ còn loại thuốc lá phù hợp theo tiêu chuẩn châu Âu. Loại thuốc này hạn chế nguy cơ tự phát cháy khi hút hết điếu thuốc mà người hút vứt xuống đất hoặc quẳng vào thùng rác.Bản chất của nó là ở cuối điếu thuốc người sản xuất phải dùng loại giấy thẩm thấu không khí ít hơn so với ở đầu điếu thuốc. Giá cả, vị thuốc và mọi tính năng của điếu thuốc không có gì thay đổi. Thuốc mới ra đời, thuốc cũ chưa chạy kịp té ra thành thuốc lậu. Mong các nhà đại gia lưu ý cho, còn mấy tháng nữa đấy

Không có nhận xét nào: