Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Tăng thuế giá trị gia tăng/DPH/. Tổng thống Klaus đã ký phê duyệt

Điều gì sẽ thay đổi:

- Từ 1.1.2012 mức thuế thấp 10% sẽ tăng thành 14%, mức thuế 20% vẫn giữ nguyên
- Từ 1.1.2013 tất cả các mức thuế đều là 17%, không loại trừ thứ nào

Giá cả sẽ thay đổi vào năm 2012?

Một số mặt hàng thiết yếu và dịch vụ sẽ tăng như: thực phẩm, nước uống không có cồn, nước và nước thải, nhiệt, giao thông thành phố, sách, tạp chí, vé vào cửa, dịch vụ nhà ở, dịch vụ văn hoá, dụng cụ y tế, công việc xây dựng...

Giá cả sẽ tăng vào năm 2013?

Trong năm 2013 giá các mặt hàng chịu mức thuế thấp sẽ lại tăng. Một số mặt hàng sẽ rẻ đi như hàng tiêu dùng, điện, gas, telefon, internet, quần áo, xăng, rượi, thuốc lá, quán ăn...

Có những biện pháp nào bù trừ cho việc tăng giá?

Hai nhóm người được bù trừ là gia đình có con ( mức thưởng cho mỗi con là thêm 150 curon/tháng/1 đứa) và những người đang nghỉ hưu. Lương hưu tăng cỡ khoảng 174 curon/tháng.
Lương tối thiểu tăng cỡ 400 đên 500 curon/tháng và tất nhiên sẽ tăng mức sống tối thiểu và mức sống tối thiểu để tồn tại.

Ngân sách nhà nước Sec được cải thiện bao nhiêu?

Do tăng thuế DPH, ngân sách nhà nước tăng từ 18 đến 24,5 tỷ curon mà trong đó có tính cả việc giảm thuế thu nhập cá nhân- tăng mức giảm thuế cho từng cá nhân. Những khoản tiền này dùng để chi cho việc cải cách hệ thống hưu trí và chi cho những người đang hưởng lương hưu. Ngoài ra số tiền đó làm cho tăng ngân sách cá thành phố và làng xã.

Cải cách hệ thống hưu trí:

- Lập tài khoản riêng cho người về hưu (không bắt buộc)
- Nâng ngưỡng tuổi về hưu
- Những người sinh sau 1965 sẽ về hưu muộn hơn
- Tuổi về hưu sẽ dần nâng lên trên ngưỡng 65

Không có nhận xét nào: