Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Đảng ODS và ANO đang được tăng điểm , còn đảng CSSD tiếp tục mất điểm

Trong mô hình bầu cử thăm dò mới nhất STEM kết quả CSSD có số phiếu ủng hộ 28 phần trăm . Đảng Cộng sản nhận được 17 phần trăm, ODS được 12,5 phần trăm, TOP 09 có 11 phần trăm và đảng ANO có 10 phần trăm. Bầu vào hạ viện đại diện của đảng SPOZ và Đảng nhân dân đạt được 5,5 phần trăm.

Mô hình thăm tín nhiệm bầu c trong tháng 9 /2013 bởi STEM
PHOTO: David Ryneš, Tin tức

Phong trào Bình minh theo khảo sát nhận được 2,5 phần trăm số phiếu, khối cử tri Ngẩng cao đầu nhận một phần trăm.

Trong việc tính toán giả định đảng Dân chủ Xã hội đã có 72 nghị viên, đảng cộng sản có 41 người, ODS có 30 và TOP 09 có 24 đại diện nhà lập pháp, phong trào ANO có 18 , đảng SPOZ có 8 và Đảng nhân dân được 7 đại biểu.

  Mô hình STEM bầu cử (theo phần trăm)


Đảng
ODS
CSSD
Cộng sản
TOP 09
ANO
KDU-CSL
SPOZ
6/2013
16
31
12
16
7
5
5
Đầu 9/20123
11
30
15
12
5
5,5
7,5
Cuối 9/20123
12,5
28
17
11
10
5,5
5,5


nguồn: STEM
Trong khi CSSD hơi bị mất, những người Cộng sản lại được tăng cường Kết quả để lại cả hai bên vẫn giữ nguyên như lúc bắt đầu của tháng Chín. ODS cũng hơi tăng cường trong khi TOP 09 có sự mất mát.

Theo các cuộc thăm dò công bố có tới 65 phần trăm công dân sẵn sàng đi bầu cử. Chỉ có 17 phần trăm người dân chắc chắn từ chối. "Số người sẵn sàng đi bỏ phiếu tăng đáng kể," STEM nói.

Theo nguồn từ các đảng phái, trong đó bao gồm các cử tri chưa quyết định và những người không đi bỏ phiếu, đảng Dân chủ Xã hội đã có 20,8 phần trăm ủng hộ, đảng cộng sản có12,8 phần trăm, chín phần trăm là của ODS, TOP 09 có tám phần trăm, đảng ANO có 7.3 phần trăm, và đảng SPOZ có 4 phần trăm ủng hộ , Đảng Dân chủ Cơ đốc có 3,5 phần trăm.

Đảng Bình minh được ghi ở mức 2,6 phần trăm cử tri tiềm năng, đảng Xanh sau đó ở mức 2.4 phần trăm.


Bảng thăm dò tín nhiệm(trong tỷ lệ phần trăm)Đảng
ODS
CSSD
CỘNG SẢN
TOP 09
ANO
KDU-CSL
SPOZ
BINH MINH
XANH
6/2013
11,4
26,7
10,6
11,5
0,4
5
3,2
-
3,5
Đầu 9/20123
7,6
21,9
10,5
9,1
5,2
3,9
5,1
1,6
1,9
Cuối 9/20123
9
20,8
12,8
8
7,3
3,5
4
2,6
2,4


nguồn: STEM

Báo JAS (độ sáng), Tin tức

Không có nhận xét nào: