Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Cuộc bầu cử vào Hạ viện 2013 Cộng hoà Séc

 • Cuộc bầu cử vào Hạ viện  2013

  Cộng hoà Séc – kết quả cuối cùng
  20,45 %
  Dân chxhội
  18,65 %
  Yes 2011
  14,91 %
  CỘNG SẢN
  11,99 %
  TOP 09
  7,72 %
  ODS
  6,88 %
  Bình minh
  6,78 %
  Thiên c.giáo
  3,19 %
  Xanh


  • Piráti2,66 %
  • Svobodní2,46 %
  • SPOZ1,51 %
  • DSSS0,86 %
  • Změna0,57 %
  • HLVZHŮRU0,42 %
  • Suveren.0,27 %
  • SsČR0,26 %
  • 0,17 %
  • LEV 210,07 %
  • ANEO0,02 %
  • PB0,02 %
  • RDS0,01 %
  • OBČ_20110,00 %
  • KAN0,00 %
  %


  Phân bổ các ghế của các đảng phái trong Hạ viện Séc

  Tổng số cử tri đi bầu:59,48%
  Đảng Cộng sản chiếm 33 ghế, xếp thứ 3
  Đảng  Dân chủ Xã hội chiêm sô ghế cao nhất: 50Không có nhận xét nào: