Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Chuẩn nghèo tại Séc được xác định là 9683 curon một tháng

Đối với một người có nguy cơ nghèo tại Cộng hòa Séc có thể xem một người có thu nhập không vượt quá 116.196 CZK ròng mỗi năm, 9683 mỗi tháng. Tại Cộng hòa Séc bao gồm khoảng 872.000 người , trong đó là 8,5 phần trăm của tất cả những người sống trong các gia đình . Số người có nguy cơ đói nghèo tại Cộng hòa Séc liên tục giảm mạnh .
Ilustrační foto
FOTO: Ondřej Kořínek,Novinky
29.11.2013
Năm ngoái đặc trưng thu nhập chuẩn nghèo hàng năm của 114.953 curon, chiém 9,6 phần trăm dân số .
Đây là số liệu theo kết quả sơ bộ của một cuộc khảo sát của Cục Thống kê Séc (CSO) được gọi là điều kiện sống năm 2013.
Trong số những người có nguy cơ nghèo đói, theo thống kê là những người có thu nhập dưới ngưỡng nghèo đói. Nó thường được đặt ở 60 % thu nhập của hộ gia đình trung bình , trong năm 2013 có nghĩa là chỉ đạt 116.196 CZK .
Thu nhập tăng, thực tế là giảm
Hộ gia đình Séc có thu nhập tăng lên. Thu nhập hộ gia đình hàng năm ròng bình quân đầu người vào năm 2012 trên danh nghĩa tăng lên 149.900 CZK , theo các báo cáo CBS.
Thu nhập hộ gia đình đã tăng lên cho tất cả các nhóm, trừ hộ gia đình của người lao động với giáo dục đại học và các hộ gia đình thất nghiệp .

Thu nhập hộ gia đình của người lao động tự do tăng lần đầu tiên kể từ năm 2008. Trong năm 2012, thu nhập hộ gia đình hàng năm ròng của người lao động tự do với mức trung bình của 162.500 . CZK , đạt đến mức của năm 2009.
Giảm thuế đã giúp tăng trưởng doanh thu
"Tăng trưởng  thu nhập cũng đạt được đối với hộ gia đình của người lao động với giáo dục thấp hơn, trung bình lên tới 130.500 CZK trên mỗi đầu người mỗi năm , tăng 2,2% so với năm trước , " Jaromír Kalmus , người đứng đầu cuộc điều tra xã hội CSO cho biết .
Tương tự như vậy , thu nhập ròng trung bình hàng năm của các thành viên hộ gia đình về hưu và không làm việc gì cũng tăng , năm nay lên tới 138.200 . CZK . Thu nhập hộ gia đình lao động với giáo dục đại học năm ngoái đạt 176.300 . CZK ( trong năm 2011 lên tới 176.500 . CZK ) . Những thay đổi đáng kể giúp họ là do mức giảm thuế, nếu không , thu nhập ròng cũng đã sụt đáng kể ( giảm từ 219,6 xuống 218,200 CZK) .
Vấn đề là ở chỗ các hộ gia đình Séc trên danh nghĩa có thu nhập  tăng trưởng , nhưng thực sự lại là giảm . Mức lạm phát năm ngoái là cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của thu nhập .
Những thay đổi về thuế đã giúp các hộ gia đình . Đặc biệt, sự gia tăng của các khoản miễn giảm thuế tăng thu nhập có ý nghĩa đối với  các nhóm hộ gia đình khác dễ bị nguy cơ trở thành hộ nghèo .
George Vavroň , báo PRAVO


Tỉ lệ người nghèo theo lứa tuổi của 2 năm 2012 và 2013 tại Séc- Giới hạn nghèo: thu nhập 116 196 curon/năm (2013)

Thăm dò
Thu nhập hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
Thấp hơn 10 000 korun
Nhiều hơn 50 000 korun
Tổng số người được hỏi là 3812 .

Không có nhận xét nào: