Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013Năm nay làm ăn đói kém. Nhà tôi mãi đến 31 tháng 12 mới bán được ít pháo. Dân không ăn chơi nữa. Nhiều nhà chắp tay vái "xin chừa".Quân nhà ta được mua với giá nhập nên đốt cũng khá:


Những người Việt Nam đang kinh doanh và sống tại thành phố Domažlice, cộng hoà Séc cùng đón giao thừa 2013 tới dân thành phố tại Quảng trường Hoà bình.
Pháo hoa của Uỷ ban thành phố bắn chào mừng năm mới vào lúc 18 giờ ngày 01.01.2013 tại trung tâm thành phố Domažlice

Không có nhận xét nào: