Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

ĐƠN XIN GIA HẠN CƯ TRÚ TỪ 01.01.2013 PHẢI TÍNH TỚI CHI PHÍ NHÀ Ở CAO HƠN

1. Năm 2013, chi phí định mức cho nhà ở cao hơn năm ngoái chút ít:

Chi phí nhà ở 1 tháng cho
2012
2013
Người độc thân
7 068   Kč
7 489   Kč
Hai người trong gia đình
10 144
10 750 
Ba người trong gia đình
13 813
14 637 
Bốn hoặc hơn trong gia đình
17 269
18 307 


2. Mc sống tối thiểu trong cho cá nhân trong 1 tháng không có gì thay đổi  so với năm 2012:cho 1 người chủ hộ là 3410 Kč và cho :

Mt cá nhân từ 15 tuổi mà không phải người vị thành niên
2 830
Mt cá nhân vị tành niên ăn theo từ 15 đến 26 tuổi
2 450
Mt trẻ em ăn theo từ 6 đến 15 tuổi
2 140
Mt trẻ em ăn theo từ 1 đến 6 tuổi
1 740Không có nhận xét nào: