Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

LỄ HỘI THÀNH PHỐ DOMAŽLICE 8,9 .8.2013


Những người bạn cùng dự lễ hội - chú chó dẫn người mù dự lễ hội Domažlice 2013
Hàng hoá , ẩm thực dân gian truyền thống Séc từ các địa phương khác nhau

Không có nhận xét nào: