Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Trưởng Cơ quan phòng chống tội phạm có tổ chức UOOZ Šlachta đe dọa phạt Hạ Viện


Šéf ÚOOZ Robert Šlachta


Trưởng ÚOOZ Šlachta nhà đe dọa phạt cơ quan Hạ Viện Séc
Giám đốc các đơn vị Chống tội phạm có tổ chức (SDOC) Robert Šlachta không hài lòng khi Hạ Viện không muốn chuyển thông tin về các hoạt động của các thành viên vào những tháng cuối năm ngoái. Ngoài các yêu cầu đã được sửa đổi cơ quan này còn   gửi  thông báo rằng nếu Hạ Vện  không hợp tác, cơ quan Hạ Viện có thể nhận năm mươi ngàn tiền phạt.

Không có nhận xét nào: