Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Người Séc được coi là có trách nhiệm về tài chính , nhưng sống trên nợ nần.

Chín trong số mười người Séc suy nghĩ là mình hành xử có trách nhiệm về tài chính và họ biết quản lý với số tiền mình có . Số lượng tương đối cao này là đáng ngạc nhiên bởi vì 41 phần trăm của Séc với nền tài chính nhàng nhàng, hoặc thậm chí sống trên nợ nần. Điều này xuất phát từ nghiên cứu của công ty tư vấn về tài chính từ MinBridge.

" Người Séc chính họ có kỳ vọng không thực tế về tài chính.  Họ sống trông chờ vào đồng lương , hoặc thậm chí trong nợ nần, do đó chắc chắn không phải là có trách nhiệm về tài chính ", Lada Kičmerová nhận xét về các kết quả nghiên cứu như vậy . Theo một cuộc khảo sát hơn một phần năm người dân trông chờ vào lương và một phần năm nữa sống nhờ giúp đỡ từ khoản vay .
" Có trách nhiệm về tài chính có thể được coi là có kế hoạch chi thu, tức là có quan tâm tới ngân sách gia đình.
 Một trong hai người có thống kê Ngân sách gia đình
Hơn một nửa số hộ gia đình ( 52 phần trăm ) đã có một số hình thức ghi thu nhập thường xuyên và chi phí của họ . Nếu chúng ta so sánh kết quả của năm nay với nghiên cứu tương tự của công ty TNS Châu Á vào năm 2011 thì có thể thấy thành quả sự nhấn mạnh về giáo dục tài chính của người Séc như thế nào. Tại thời điểm đó , chỉ có một phần ba số người cho biết họ thường xuyên ghi lại thu nhập và chi phí của họ .
Người có quan tâm tới ngân sách gia đình thường ưu tiên cho các hình mẫu được gọi là giấy . Hai phần ba thu nhập và chi phí của họ được ghi vào trong vở, hoặc sổ tay. Hình thức này được sử dụng thường xuyên hơn bởi phụ nữ, - gần một nửa so với một phần ba nam giới.

Làm gì với 1 ngàn curon được nhận thêm: 25% để trả nợ, 12% mua đồ ăn uống, 12% chi cho văn hoá giải trí và 51% số người được hỏi muốn tăng khoản để dành- Nghiên cứu của công ty Tư vấn MinBridge

Phương pháp thứ hai thường được sử dụng bằng hình thức điện tử trong Excel hoặc Word . Có 37 phần trăm người Séc theo dõi bằng cách này, . Gần như một trong mười người Séc áp dụng trên máy tính hoặc điện thoại thông minh.
Một lần nữa, nếu chúng ta so sánh các phương pháp thống kê các khoản thu nhập và các chi phí trong năm nay với một khoảng thời gian hai năm trước đây , là để biết sự tiến bộ mà Séc đã làm cho hai năm qua. Tại thời điểm đó , gần như ba phần tư người nói rằng một tổng quan về ngân sách gia đình được bằng cách ghi dữ liệu vào vở.
Người Séc tạo Dự phòng, nhưng thấp
Thực tế là người Séc có biết tiết kiệm , chứng minh bằng thực tế là tiết kiệm hộ gia đình cao gấp ba lần so với các khoản nợ của họ . Tôi nghiên cứu cho thấy, mỗi tháng ít nhất một số tiền tiết kiệm bốn trong số năm người được hỏi , trong khi một phần năm là có thể để dành hơn một phần năm thu nhập của họ , sau đó một cái gì đó một phần ba số người từ 10 đến 20 phần trăm của doanh thu và 30 phần trăm số người sẽ tiết kiệm được ít hơn 10 phần trăm những gì họ kiếm được. Nhóm người chiếm một phần năm số người được hỏi hực tế không phải để một xu để dành nào, hoặc phải cần giúp đỡ từ khoản tiết kiệm trước của mình.
Việc tiết kiệm tất nhiên có liên quan đến việc tạo ra dự trữ . Ba phần tư số người nói rằng họ có một số dự trữ cho một ngày xấu . Tuy nhiên , số tiền đó là thấp . 41 phần trăm những người được hỏi có trả lời số tiền dự trữ không đủ cho ba tháng . " Dự phòng tài chính ngắn hạn được sử dụng trong trường hợp đột ngột mất thu nhập , chẳng hạn như mất việc làm hoặc xảy một căn bệnh kéo dài . Nó phải được bao gồm các chi phí cho mỗi hộ gia đình trong khoảng 3-6 tháng , " Kičmerová giải thích .
Làm gì với một ngàn curon được nhận nhiều hơn ?
Trong trường hợp người được hỏi thu nhập ròng hàng tháng tăng lên hơn ngàn , hơn một nửa trong số họ nói sẽ để tiết kiệm . Họ chủ yếu là những người không trả lại bất kỳ khoản vay nào hoặc vay để mua nhà.
Một phần tư số người được hỏi là sẽ trả nợ trước đây từ một ngàn curon được nhận thêm , đặc biệt là những người ly dị (31 phần trăm) hoặc người sử dụng vay tiêu dùng , thấu chi ( 41 phần trăm trong số họ) .
Nhu cầu tiêu dùng hàng ngày ( ăn uống ) từ một ngàn curon tăng hơn chiếm 12 phần trăm số người được hỏi và 12 phần trăm sẽ tận hưởng những trò giải trí và / hoặc văn hóa . Trong cả hai trường hợp , một ngàn curon thu nhập hơn đặc biệt lquan trọng cho các hộ gia đình có thu nhập ít nhất và có trình độ học vấn và thấp nhất.

Barbora Buřínská , Tin tức , PRAVO

Không có nhận xét nào: