Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

CÁC ANH LÀM VIÊC NGOÀI TRỜI HAY TRÊN CÔNG TRƯỜNG? CẦN PHẢI MANG THEO NGƯỜI HỢP ĐỒNG

6.2.2012 -DAGMAR KUCEROVÁ

   Các doanh nghiệp bắt đầu đau đầu. Các cơ quan Séc muốn  lùng sục việc thuê làm việc chui.Họ sẽ kiểm tra các công nhân xem có hợp đồng hay không.
   Hiện tại ở Séc, công việc bất hợp pháp  không có gì xa lạ. Đó chính là việc thuê người nước ngoài làm công việc chui hoặc là việc làm theo hệ thống Svarc. Những người làm việc trong hệ thống kia không trả thuế, không trả bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Đối với ông chủ là việc giảm chi phí về nhân lực. Nhưng, bộ lao động và các vấn đề xã hội từ tháng giêng năm 2012 đã tăng cường sức mạnh một cách rõ rệt trong cuộc chiến với việc thuê người làm bất hợp pháp.Hỗ trợ cho việc này là việc sửa đổi luật và tăng các cuộc kiểm tra lên 4 lần so với năm 2011.
Xin đọc thêm : Phạt 1,5 triệu curon một công ty thuê chui những người Việt Nam

Công việc bất hợp pháp là gì?

   Theo luật thất nghiệp, khái niệm công việc bất hợp pháp có hiệu lực tự 01.01.2012  . Trong mục 5, chữ C thì công việc bất hợp pháp là:
  • công việc phụ thuộc được thực hiện bởi thể nhân không thông qua quan hệ luật lao động, hoặc
  • nếu thể nhân là người nước ngoài là công việc làm trái với giấy phép lao động hoặc không có phép(không có thẻ lục hoặc thẻ lam)
  • nếu thể nhân là người nước ngoài làm việc cho một pháp nhân hoặc thể nhân khác mà không có phép cư trú tại lãnh thổ Cộng hoà Séc.
Làm công việc phụ thuộc không có quan hệ luật lao động

   Nếu một người làm việc phụ thuộc, người ấy phải có hợp đồng lao động hoặc có bản thoả thuận về tiến hành công việc hoặc thoả thuận về hoạt động lao động. Định nghĩa về hoạt động phụ thuộc từ 01.01.2012 theo luật lao động, được sửa ở mục 2, viết rằng:
  • công việc phụ thuộc là công việc được thực hiện trong quan hệ có cấp trên là chủ lao động và cấp dưới là nhân viên, được thực hiện bằng thương hiệu của người chủ, theo lệnh của người chủ. Nhân viên làm trực tiếp cho người chủ.
  • công việc phụ thuộc thực hiện  trên cơ sở trả lương, thưởng, trên cơ sở chi phí và trách nhiệm của người chủ thuê, trong thời gian làm việc và tại nơi làm việc của chủ thuê hoặc tại một địa điểm khác được thoả thuận trước.
Khác với hoạt động thực hiện trên cơ sở luật thương mại giữa công ty và doanh nghiệp cá thể tự chủ (OSVČ) . Kinh doanh, theo điều 2 luật  hành nghề là hoàn thành các công việc một cách độc lập, có hệ thống, bằng tên của chính mình, bằng trách nhiệm của chính mình để có lợi nhuận trên cơ sở của luật hành nghề hoặc luật thương mại.

Cần chứng minh quan hệ hợp pháp

   Chủ thuê, nhân viên và các doanh nghiệp cá thể tự chủ cần chuẩn bị trước cho cuộc kiểm tra có thể xẩy ra. Cần chuẩn bị cho mọi cá nhân đang có mặt và làm việc tại nơi làm việc của chủ thuê.Cần chỉ ra rằng trên cơ sở luật pháp nào cá nhân ấy có mặt và làm việc tại đó.Theo điều 136 luật thất nghiệp, pháp nhân hoặc thể nhân có nghĩa vụ tại nơi làm chỉ ra là có quan hệ luật lao động. Nếu tại nơi làm việc có mặt  doanh nghiệp cá thể tự chủ làm việc cho chủ thuê trên cơ sở quan hệ khác so với quan hệ luật lao động, thì cũng cần phải đưa ra cho thanh tra lao động chứng từ  về quan hệ khác ấy, thí dụ có thể như hợp đồng về công trình.
Đọc thêm: Tránh hệ thống Svarc như thế nào để tiết kiêm. chi phí?

Văn phòng thanh tra lưu động để tiến hành nhanh cuộc kiểm tra

Ngài phó tổng thanh tra lao động cảnh báo, nếu tại nơi làm việc có doanh nghiệp cá thể tự chủ làm việc cho chủ thuê mà có tất cả các dấu hiệu của công việc phụ thuộc và các hệ quả như luật giả thiết thì đó là thuê việc bất hợp pháp, tức là công việc phụ thuộc không thông qua quan hệ luật lao động. Thanh tra xác định trạng thái thực tại chỗ trong quá trình kiểm tra và ghi vào biên bản kiểm tra. Kiểm tra cần bắt đầu và kết thúc ngay trong ngày tại nơi làm việc. Thanh tra sẽ quyết định mức phạt tại văn phòng lưu động hoặc tiếp thu tại đấy các chứng minh về việc không vi phạm luật của người tham gia kiểm tra.
Đọc thêm: Nếu các anh thuê chui, hãy chuẩn bị các cuộc kiểm tra, và những hậu quả

Nghĩa vụ trình báo đối với các nhân viên

   Tại nơi làm việc cần có sẵn  bản sao các giấy tờ. Trên thực tế có thể tưởng tượng tình huống là công nhân xây dựng sẽ có bản sao hợp đồng lao động ngay trong túi quần bảo hộ lao động cua anh ta. Tại nơi làm việc có nhiều công nhân, tốt nhất các bản sao giấy tờ để tại nơi tổ trưởng các nhân viên lao động.Nếu tại nơi làm việc mà chỉ có một nhân viên (thí dụ như quầy bán chợ trời) thì chủ thuê phải bảo đảm chứng từ về quan hệ lao động cần phải luôn bên người.Hợp đồng lao động, thoả thuận về hoạt động lao động cũng như thoả thuận về tiến hành công việc cần phải viết bằng văn bản  và chậm nhất là có ngay trong ngày tiến hành công việc.
Đọc thêm: Các cơ quan tuyên chiến với hệ thống Svarc, các cuộc kiểm tra được tăng cường.

Mức phạt chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được.

   Trong trường hợp các doanh nghiệp cá thể tự chủ có quanh hệ luật lao động trá hình, hoạt động đó có thể được chấp nhận trên cơ sở kiểm tra tiếp theo của phòng thuế theo hình thức thuế bổ sung, tất nhiên là cả các khoản chi về bảo hiểm xã hội và y tế nữa.Dựa theo luật thuế thu nhập, phòng thuế có thể tìm ra cơ sở thuế khác với cơ sở thuế của kế toán, đặc biệt là về các khoản chi phí được phép và không được phép. Cá nhân làm việc không có giấy phép lao động  theo kiểu làm chui có thể bị phạt tới mức 100 ngàn curon.
Đọc thêm: Hệ thống Svarc lại trở thành bất hợp pháp, mức phạt lớn cho người làm.
   Đối với các chủ thuê, tình hình còn tồi tệ hơn. Có thể mức phạt từ 01.01.2012 tăng từ 5 triệu curon lên thành 10 triệu curon, mà mức phạt tối thiểu là 250 ngàn curon.Ở đây cũng không chỉ có mức phạt tiền. Công ty có thể gây ra tội phạm hình sự theo luật hình sự hoặc theo luật trách nhiệm của các pháp nhân. Mức phạt tù cho cá nhân có thể tới 6 tháng hoặc có thể tịch biên tài sản hoặc cấm hoạt động.

Không có nhận xét nào: