Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

HỆ THỐNG SVARC

Từ năm 2012 khái niệm cấm hệ thống Svarc lại quay trở về trong ngành lập pháp Séc. Đồng thời việc trừng phạt đối với phương pháp thuê người làm này cũng nghiêm khắc hơn. Khái niệm „hệ thống Svarc „không có trong định nghĩa trong luật pháp Séc. Đây là khái niệm được hình thành trong thực tế khiến sau đó các sửa đổi luật phản ứng lại và bị điều chỉnh vì nó.
   Hệ thống Svarc được gọi dựa theo tên nhà doanh nghiệp vùng Benešov là ông Miroslav Švarce. Ông này vào những năm 90 nghĩ ra phương pháp nào tiết kiệm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tất cả các nhân viên của ôing ta nhận giấy cắt hợp đồng và sau đó lại bắt đầu làm việc cho ông ta với giấy hành nghề và hợp đồng cung ứng. Nhà nước không cấm được phương pháp này nhưng  từ năm 1992  thì bắt đầu cấm.
   Hệ thống Svarc có thể định nghĩa một cách đơn giản là thực hiện công việc phụ thuộc mà không thông qua quan hệ luật lao động. Đó chính là sự che dấu quan hê luật lao động, tức là một cá nhân nào đó ( nhân vêin giả) thực hiện hoạt động kinh tế cho một cá nhân khác (người chủ thuê giả) không trên cơ sở của quan hệ luật lao động mà là trên quan hệ luật khác ( thông thường nhất là quan hệ thương mại, trong đó người chủ thuê giả và người làm thuê giả  biểu hiện như những doanh nghiệp).
   Người làm thuê giả hoạt động như là doanh nghiệp kinh doanh cá thể tự chủ .

TỪ ĐIỂN CÁC KHÁI NIỆM

Hệ thống Svarc = phương pháp hoạt động kinh tế mà người làm việc cho chủ không phải là nhân viên và biểu hiện ra bên ngoài là doanh nghiệp độc lập.

Công việc phụ thuộc  = công việc hoạt động có cấp trên là chủ thuê việc và cấp dưới là nhân viên, công việc được tiến hành dưới thương hiệu người chủ, theo chỉ dẫn của người chủ và người làm thuê trực tiếp làm việc cho chủ.

Công việc bất hợp pháp = cá nhân làm công việc phụ thuộc không có quanh hệ của luật lao động. Đối với cá thể người nước ngoài là công việc trái với giấy phép lao động hoặc không có giấy phép này.


Không có nhận xét nào: