Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG DOMAŽLICE 7.5.2012Cách đây hơn 30 năm, khi mà ở đâu đâu trên đất nước Tiệp Khắc cũ  cũng treo song song 2 lá cờ với nhau nhan nhản khắp nơi khẩu hiệu" Vĩnh viễn với liên bang Xô Viết - không khi nào khác!" thì chúng tôi chỉ có hiểu những người lính Liên Xô là những người đầu tiên vào giải phóng đất nước này khỏi ách phát xít.Thực tế sau này mới rõ là ngày 7.5.1945 những người lính Mỹ là những người đầu tiên giải phóng thành phố Plzeň và Domažlice.


Lịch sử sau bao nhiêu năm mới sáng tỏ, chả có cái gì là "vĩnh viễn", là "muôn năm" cả ngoài ý chí của dân tộc.Thái độ của người dân hôm nay là trân trọng, biết ơn nhưng luôn trong tình bạn hữu chứ không phải khúm núm cúi mình.


Không có nhận xét nào: